Co skrývá odlehlá osada kdesi v lesích Tamaralu?

Zjisti víc

 

Writing Realm: Jak vystavět ekonomiku ve fantasy

Všichni závisíme na ekonomice. Ve skutečnosti všechno, co děláme, i to, co se rozhodneme neudělat, je součástí ekonomiky. A ekonomika ve fantasy se od toho nijak neliší. Každé fantasy prostředí má nepochybně svoje metody ekonomické organizace.

Nevolníci, kteří pracují na půdě svého pána, jsou součástí ekonomiky.

Nomádské kmeny, které putují po pustinách, jsou součástí ekonomiky.

A samozřejmě obyvatelé města, kteří směňují peníze za zboží, jsou součástí ekonomiky.

Myslím, že tohle je často velmi přehlížený aspekt, když autoři ustanovují nové fantasy prostředí. Fantasy ekonomice by každý autor měl věnovat hluboké zamyšlení. Ekonomická produktivita, návyky a podmínky, tohle všechno velmi silně ovlivňuje všechny, kteří se v tom prostředí nachází. A docela přirozeně i události, které se budou odehrávat.

Fantasy ekonomika je také zcela klíčová pro vytvoření uvěřitelného prostředí.

Co je ekonomika?

Zcela jednoduše je ekonomika souhrn veškerých ekonomických aktivit. Je to součet veškeré produkce i destrukce. Všeho prodeje i nákupu. Všech voleb, které jakýkoli obyvatel provádí nebo neprovede při jakémkoli spektru možností volby.

Je to suma aktivit skupiny lidí na konkrétním místě v určitém časovém období.

Z toho plyne, že každá skupina lidí v jakémkoli čase má nějakou formu ekonomiky. Primitivní lidé měli komunitní ekonomiku. Žili v malých skupinách, prehistoričtí lidé lovili a sbírali, přičemž se o úlovek dělili v malé skupině dalších lidí.

Současně ustanovili pravidla a procedury toho, co se očekává od každého člena skupiny. Prakticky tam neexistoval obchod tak, jako ho známe dnes. Což v nějaké formě fungovalo tak dlouho, dokud každý člen skupiny věřil těm ostatním.

Zemědělství a specializace

Postupem času lidé vynalezli zemědělství, tudíž se i natrvalo usadili. Vznikl tak systém barteru, kdy lidé směňovali věci za věci. Obvykle byla i úroda použita jako platidlo. Velmi brzo byl nadbytek úrody, a to tak velký, že ne všichni museli farmařit. Někteří lidi směňovali jiné komodity jako oblečení, hrnce, výrobu nástrojů a další.

Tím pádem se farmář mohl soustředit jen na pěstování a úrodu měnit za další věci, které potřeboval. I další druhy plodin nebo zvířata, která sám nechoval. Stejně se ostatní mohli věnovat věcem, které uměli, a měnit výrobky za to, co vyráběli ostatní.

Univerzální prostředek směny

Poté přišly peníze jako univerzální prostředek směny. V různých kulturách i dobách měly různou hodnotu i podobu. Mořské lastury, papírové známky, kakaové boby, zlaté i stříbrné mince, to všechno byly peníze. Myšlenka peněz jako jednotného platidla užitelného pro jakoukoli směnu dovolila existenci moderní ekonomie.

Po vzniku a rozvoji peněz vznikla moderní finanční struktura. Prodej akcií, investice, banky jako instituce a tak dále. To taky dovolilo proces, který známe jako průmyslovou revoluci. A dnes informační věk. Celá historie ekonomiky přesahuje jeden rozbor, ale její základy jsou jednoduché.

Fantastická ekonomika beze změny

Ekonomika ve fantasy světech by měla stát na stejných principech. Se základním porozuměním stejné ekonomické teorii. Fantasy autor může vybudovat ekonomiku, která je reálná a uvěřitelná, stejně jako dynamická.

Prvním krokem ke stavbě takového systému je vědět, která verze sedne do vámi chystaného prostředí. Pokud se příběh týká pána a jeho majetku, přirozeně půjde o feudalismus.

Odehrává-li se zase v republice plné kupců, například 16. století, bude tu fungovat nějaká verze kapitalismu. Jakmile si tohle jasně stanovíte, je potřeba nějaký výzkum konkrétního modelu v konkrétní době. Potřebujete znát nástroje, podmínky, zvyky, technologické možnosti. Autor by měl vědět, jak konkrétní lidé té doby pracovali, žili a pracovali s majetkem a penězi.

Naučte se něco o zvycích během obchodování a sociálních statusech. Stejně tak technických omezeních a typech zaměstnání. V sídle šlechtice asi nenajdete ševce, který vyrábí boty pro každodenní použití obyčejnými lidmi. Stejně tak v renesančním městě nebude dostatek poptávky pro služby byť jen jednoho fitness instruktora.

Váš příběh odráží ekonomický stav věcí

Pokud podmínky odpovídají feudalismu, neměly by vaše postavy chodit běžně v exotických látkách jako je hedvábí. Případně sedět v restauraci a dávat si k večeři velký steak. Jednoduše si to nemohou dovolit! Objem práce, který je třeba na získání látek zdaleka nebo objem červeného masa pro večeři je mimo dosah prakticky všech středověkých lidí.

Ochrana majetku

Je třeba také pochopit, že čím lépe dovede ekonomický systém chránit majetková práva, tím přístupnější je i pro běžnou osobu. Tím stabilnější je legislativa i soudnictví. Stejně jako dostupnost běžné měny. Čím déle je takový systém aktivní, tím bohatší jsou obyvatelé. A čím jsou bohatší, tím více si toho mohou dovolit a spotřebovat.

Když si poddaní nemohou dovolit maso, budou ho nahrazovat chlebem a tuříny. Lidé žijící v technologickém ekvivalentu starověkého Říma, ačkoli byli dle vlastních měřítek bohatí, si nemohli koupit ani unci hliníku. Jednoduše proto, že nebyl dosud objeven.

Technologie, která je potřeba k získání hliníku z rudy bauxitu, se objevila o mnoho století a mnoho ekonomických úrovní později.

Když do toho přijde fantasy

Tím rozhodně neříkáme, že fantastické ekonomiky nemohou být…fantastické. Mohou a měly by být. Autor by však měl nejdříve pochopit, jak reálná ekonomika opravdu funguje, než se pustí do jejich adaptace na jedinečné podmínky nebo potřeby vlastního prostředí.

 Jestli si prostředí žádá technologii založenou na páře a svět je jinak středověký, vysvětlete, jak se svět do takového stavu dostal. Je ta technologie nová? Pokud ne, jaktože nenahradila středověké uspořádání a stejně způsobila jejich zbohatnutí? Je nějak omezená nebo zakázaná? Kdo a jak střeží její tajemství? Jaké jsou na to náklady

Porušujte pravidla! Dělejte to ale takovým způsobem, aby to dávalo smysl. Musí existovat důvod, proč konkrétní technologie v daném prostředí a ekonomice existuje.

Pokud jsou lidé v určitém prostředí schopni magie, jaký to má vliv na ekonomickou produkci? Nezvyšuje to obecné životní standardy? Nebo je to tak vzácné a tajné, že to nemůže použít skoro nikdo?

Jestli váš příběh zahrnuje lidi věnující se lovu v divočině, neměli by mít ocelové zbraně a brnění. Nemají totiž dost času na to věnovat se metalurgii, ani postupy na těžbu surovin a jejich zpracování. Pokud tedy každou hodinu dne hledají někde v okolí potravu. Mají-li ovšem přístup ke kovům a oceli, vysvětlete, proč tomu tak je.

Kupují to od někoho? Co by mu za to mohli nabídnout? Co by mohl někdo tak pokročilý, že vyrábí ocel, chtít zrovna od nich? Nebo to ukradli či vzali? Jak přemohli tak silného nepřítele? Mohou to dělat pravidelně?

Když se vám podaří na tyto otázky uspokojivě odpovědět, pak bude ekonomika celého světa mnohem uvěřitelnější. A to je pointou samotného psaní.

Problematika panství

Během psaní jsem podnikl opravdu hodně studií. Vždycky jsem byl také fanoušek ekonomie. Vždycky se ale chci ujistit, že jsem pospojoval všechny tečky. Hodně jsem toho četl hlavně o ekonomice v temných dobách. Problematiku panství, která rozebírala část půdy, kterou kontroluje malá skupina elit.

Tyto věci vyřizovali nevolníci, tedy v zásadě otroci připoutáni k půdě. A také hrstka zkušených řemeslníků, který měli smlouvu s vládcem. Sídlo (panství) tak dokázalo vyrobit vše potřebné na udržení svého chodu. Potraviny, vodu, nástroje, oblečení a dokonce zbraně. Obchod probíhal minimálně a byl spíše tradiční výměnou z úcty, která udržovala vzájemné vztahy.

Tyhle koncepty jsem použil při tvorbě ekonomiky v říši Haneish, tedy v knize The Sword and its servant. Tato země je plná lordů, baronů a dalších šlechticů, kteří vládnou na svých územích. Není třeba říkat, že jejich vzájemné vztahy nejsou příliš přátelské. Což slouží jako kritický pohon zápletky.

Fantasy ekonomiky si zaslouží svou námahu. Ať už píšete povídku, velký román, komix, videohru nebo cokoli dalšího. Minimálně tomu věnujte pár poctivých myšlenek. Pokud se tedy nechystáte na náladový a velmi odlehčený přístup, což není nic špatného. Váš svět potřebuje vtisknout mnoho uvěřitelných složek. A ekonomika je rozhodně jednou z nich.

Věnujte nějaký čas studiu základních ekonomických skutečností. Slibuju, že to tak moc bolet nebude. Moje oblíbená je Basic Economics od Thomase Sowella. Vyzbrojeni těmito základy budete moci vytvořit fantasy ekonomický systém, který v hlavách vašich čtenářů skutečně ožije.

Zdroj: WritingRealm

Upozornění: Veškeré návody, tipy a rady ohledně psaní je na místě brát právě jako rady a tipy, nikoli neotřesitelnou pravdu vytesanou do kamene. Je možné je porušovat a mnoho úspěšných autorů to dělá. Prvním krokem k funkčnímu porušení pravidla je však jeho dobrá znalost aneb Naučte se pravidla, abyste věděli, jak je správně porušit;-)

Související články

Vivien Reis: 12 tipů, jak vymyslet název pro knihu

Vivien Reis: 12 tipů, jak vymyslet název pro knihu

Jste připraveni pojmenovat svou knihu? Dneska se budeme bavit o pojmenování vaší knihy, toho krásného knižního miminka. Pojmenování knihy může být vzrušující, děsivé, na nervy nebo jen emocionální. Většinou jde tak nějak o všechno najednou. Ale nejdřív mi dovolte...

Chris Fox: Ta nejhorší psací rada, jakou jsem kdy dostal

Chris Fox: Ta nejhorší psací rada, jakou jsem kdy dostal

Dneska se budeme bavit o nejhorší psací radě, jakou jsem kdy dostal. Nedávno jsem se zaobíral tou nejlepší, která byla dokončit tu zatracenou knihu. To byla ta nejlepší, jaká se ke mně kdy dostala. Tedy dostat sama sebe ze zóny pohodlí a donutit se tu zatracenou věc...

Líbí se ti článek? Lajkni / sleduj / sdílej, ať ti nic neuteče.

Jestli ti dokonce nějak pomohl v psaní nebo tě přivedl na nějaké další myšlenky, zvaž podporu webu.

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *