Která ze dvou technologí dokáže přežít sama o sobě?

Zjisti víc

 

 

Robert McKee: Q&A Jaký je nejdůležitější prvek psaní, který je třeba ovládnout?

Otázka: Jaká je podle váš nejdůležitější součást psaní jako řemesla, kterou autoři pilují a zdokonalují nejdéle?

Je klamem přemýšlet o tom takhle. Tedy myslet si, že mají složky psaní nějakou hierarchii. Co je nejdůležitější, co méně a takto je hodnotit. To je velmi zrádný způsob myšlení, protože je nelze stavět jednu nad druhou. Můžete se podívat na určité složky knihy nebo scénáře a třeba říct, že dialogy v tomto filmu byly mizerné a nedůležité.

Na druhé straně se můžete podívat na jiný snímek a konstatovat, že právě dialogy z něj dělají vynikající dílo. Ale není způsob, jak určit, která složka řemesla je důležitější než jiná. Tedy, kdoví?

Takže byste mysleli, že něco je méně důležité a zanedbáte třeba právě dialogy, pokud je z nějakého důvodu vyhodnotíte jako nepodstatné. Tím ovšem zanedbáte složku psaní, která je naprosto kritická. Vyhněte se tedy dojmu, že tu existuje nějaká hierarchie.

V podtextu této otázky je ještě další problém. Ptáte se vlastně, kam máte vkládat čas a úsilí, protože chcete zkratku. Řekněte mi, co je nejdůležitější, abych se na to mohl soustředit a tím získám zkratku k úspěchu, když se na to zaměřím nejvíc.

Chcete tedy nějakou zkrácenou verzi. Tohle je nejdůležitější, tohle je potom, tohle nejméně. Hledáte tak zkrácené řešení pro komplexní problém. Nic takového ale neexistuje, není žádná hierarchie toho, co je nejdůležitější.

Jsou tu, pravda, určité vzorce toho, co se objevuje nejdříve.

Obvykle jsou to postavy. Kdo jsou tito lidé? Co chtějí? Proč to chtějí? Jak se to budou snažit získat? Co jim brání?

Odpovídáním na tyto otázky vytvoří události, které se budou dít v určité posloupnosti. Z toho zase vznikne určité chování navenek, slovní a vnitřní. Mám tím na mysli, že existuje určitý pořádek, který začíná touhou po něčem a pak se stává akcí, ta vyvolá reakci a stane se vnějším chováním.

A tak to pokračuje i dál.

Existuje tedy určitá pořádek věcí, všechny jsou ale stejně důležité. A jakmile selžete v jedné z nich, v jakékoli části, je úplně jedno, jak dobře fungovaly předchozí či další kroky.

Takže v zásadě nemohu na tu otázku odpovědět tak, jak byste si přáli.

Zdroj: RobertMcKee

Líbí se ti článek? Lajkni / sleduj / sdílej, ať ti nic neuteče.

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *