„Tvá krev bude vřít...“ The Countess, Diablo II Hanina Veselá není v tuzemských fantasy vodách novým zjevem. Najdete...