Edith (naštvaně): Kde jsi byl v roce 1292? John Oldman (klidně): Kde jsi byla v tento den před rokem? Tohle komorní...