V této dimenzi je prostředí v neustálém pohybu co do tvaru i povahy. Vodní plochy mění vodu mezi sladkou a slanou, případně jsou tvořeny zcela jinými tekutinami. Mokřady jsou schopné se stát do večera skalisky a k ránu vytvořit vyprahlou poušť zarostlou pšenicí.