Namid

“Namid je svět kde kultury se kříží
naděje i zkáza každým dnem se blíží.
Na jih i sever cesty se klikatí
střeží je koně i kocouři strakatí.
Ať je to Tassarth, Nabu či Dhermos důstojný
život v nich vede se celkově pokojný
Nenechte zmást se slupkou jejich tvrdou
a nechte příběhy, ať se na vás hrnou.”

(Turistická brožurka o Althoriku, tisk Kapka, Lísteček a synové)

Základní popis, světlo

Namid je podnebím nejvíce podobný planetě Zemi, dokonce i teplotní rozdělení je celkem stejné, jde ovšem spíše po oblastech, nikoli po pevných pruzích. Na počasí či teplotu má také částečný vliv kolektivní vůle živých bytostí, takže v případě shody se i na studeném Tassarthu může objevit teplejší místo, či naopak.

Neexistuje tu slunce, dimenze je postupně od přísvitu (východ) k odsvitu (západ) osvětlována z žilek, které protkávají celou oblohu a tvoří tzv. klenbu. Tohle světlo v mechanismu podobném příboji postupuje po celé délce dimenze. Vypadá to jako dorážení vln na mořské pobřeží, jenže tady trvale postupují dopředu, respektive zprava doleva.

Posun světla po nebi je poměrně jasně zřetelný. Žilky I jejich okolí prochází několika barvami od černé a stříbrné noční po kombinaci modré a zlaté ve dne. Nebe neustále lehounce světelně pulsuje, ale mimo přímý pohled na něj je tento jev skoro nevnímatelný. Puls se ovšem stal jednotkou pro vteřinu. Při přechodu ze dne na noc postupují barvy od černé přes nachovou, červenou, oranžovou až k odstínům modré od světlé přes královskou až po námořnickou.
Klenba je membránou mezi hmotným světem a Daonarem.

Světlo postupuje v pruzích a protože počty hodin odpovídají přibližně našim pozemským mírám, vyskytuje se tu asi pět pásem noci a pět pásem dne. Přechod mezi jednotlivými odstíny je dosti ostrý, i v rámci menších měst tak není nic zvláštního, že jedna strana se topí ve tmě a na druhém konci už je vidět.

 

Podnebí

kled – sever (kledový “severní”)

kžár -jih (kžárový “jižní”)

Na samotném kžáru (jih) dimenze už se teplota pod kontinenty Nabu a Unghi příliš nezvyšuje, ale ostrovy pod Nabu jsou tvořeny skalnatými nehostinnými planinami. Hornina se zde vyznačuje jen tím, že ačkoli se složením neliší od zbytků území, získává z dosud neznámých důvodů mnohem větší tvrdost. Občasné výzkumy ukázaly sice přítomnost některých cenných materiálů, kvůli kterým by stálo za to zahájit těžbu v těchto oblastech, ale pod zem se pořádně zatím nepodařilo nikomu dostat. Hornina odolává jakémukoli fyzickému narušení a ruší také magii.

Ledové podnebí kledu přechází celkem rychle do mírnějšího pásu. To zahrnuje Tamaral, Althorik, Atur a okolní ostrovy. Chladněji je i na rohovém Rystighu a na Tauro.

Magičnost

Svět je obecně bohatý na magii ve všech podobách a elementární magické operace patří téměř k základnímu vzdělání. Čím složitější formy, tím jsou vzácnější a náročnější. O rolníci na polích si například umí magií posvítit, ale třeba jen každý 50tý člověk se umí teleportovat z místa na místo. Žádný um nebo schopnost tu není výlučný.

Vzhledem ke vzdálenostem je poměrně dosti vyspělá a tím pádem i dostupná právě prostorová a transportní magie. Například i každý schopnější kupec se může pohybovat třeba jednou za týden mezi městy pomocí teleportace. Takový šperkař, který nepotřebuje povoz, může to samé využít i 2 – 3 za týden.

V rámci tohoto odvětví existují i tzv. “otisková zvířata”. Jde o hmotnou dočasnou iluzi zvířat (hlavně koní), která je možné nabít do vhodného šperku a několikrát použít. Když je šperk vyčerpán, lze do něj relativně snadno (ideálně u obchodníka) “otisknout” další fyzické zvíře.

To se neztrácí a v procesu nijak netrpí, zkrátka je zkopírováno. Není tedy nic zvláštního, pokud například jízdní posel požádá hlídku na cestě, jestli si může “otisknout” jednoho z koňů.

Obecná dostupnost a všudypřítomnost magie spolu s propojeností profesí a činností vedla k tomu, že je Namid v některých ohledech velmi technologicky vyspělý, na druhou stranu ale zůstává na magické bázi. Vzhledem k pokročilé metalurgii je možné například vyrobit plné plátové brnění s váhou kožené zbroje, ale bude hrozně drahé. Technika typu střelného prachu či výbušnin existuje, ve srovnání s magií se ale jedná o dosti nespolehlivé nástroje, navíc náročné na přípravu a použití ve srovnání s jednoduchou přípravou kouzel.

Reinkarnace

“I have returned…”

Protoss Dragoon, Stracraft

Reinkarnace je v nějaké podobě přítomna ve více dimenzích Naefaru. Na Namidu za běžných podmínek platí, že duše zemřelých jsou přitahovány Daonarem, ale mohou se vlastní silou vrátit do hmotného světa a pak buď do původního těla, nebo si vytvořit (opět podle svých schopností) tělo nové. Ačkoli mechanismus platí, jeho použití není vůbec samozřejmé a rozhodně neznamená absenci smrti.

Proces zahrnuje 2 fáze:

Tou první je ANO/NE samotného návratu duše do hmotného světa. Tuto šanci má duše možnost ovlivnit, mění se ovšem v čase a nikdy to není 100%. Obecně čím schopnější duše, tím nižší základní šance na návrat.

Druhou proměnnou je časové rozpětí mezi smrtí a návratem. Nejrychlejší návrat za běžných podmínek byl zaznamenán během deseti minut. Horní mez tohoto rozsahu není známa. Duše se může vrátit za hodinu, ta den, za měsíc nebo klidně za deset let i déle. Pravdou je, že osoby návrativší se například po stovkách nebo tisících let už nenavazují na své původní tělo ani život, ale vydávají se většinou na novou pouť, tedy není možné tuto návaznost dost dobře sledovat.

V rámci reinkarnace dále platí, že nemohou současné existovat dvě fyzická těla vázaná na stejnou duši. Z toho plyne, že dokud existuje duše schopná návratu, fyzické tělo je v jistém stavu konzervace a prakticky se nerozkládá. Duše se v hmotném světě může pokusit i vlastní zhmotnění, tedy vytvoření vlastní fyzické projekce a kopie původního těla, nebo těla odlišného. Pokud k tomu dojde, původní tělesná schránka podlehne zrychlenému rozkladu během několika málo hodin až dní.

Obecným dopadem reinkarnace na živé bytosti je i ve spojení s všudypřítomnou magií dlouhověkost a konzervace fyzického vzhledu. Smrtelné rasy mohou vypadat třeba na padesát, ale může jim stejně snadno být několik set let.

Reinkarnaci nelze opakovat stále, s každou další se duše opotřebovává a při přílišném počtu už není stabilní a rozpouští se v energii daonaru.

V právní rovině existuje stále delikt vraždy, jen s několika dodatky. Pokud se zavražděná osoba vrátí do původního těla, má z právního hlediska nárok na totožnou odplatu svému vrahovi bez jakéhokoli právního postihu. Vzhledem k nepředvídatelným a neovlivnitelným dobám mezi přítomností a nepřítomností duše konkrétních osob byly podobné vendety a pomsty ponechány do značné míry mezi samotnými zúčastněnými jedinci.