Dimenze velmi snadná na popis, protože doslova není co popisovat. Temné oko reality plné totální nicoty. Vyvstává otázka, jestli nenarušuje strukturu celého Naefaru. Podle odhadů jde ovšem o jakýsi repetitivní blok nicoty, která nesahá za vnější kůru Naefaru.