<

Co skrývá sferil, který se k SVS dostal tak zvláštní cestou?

Kdo je Tharan, kterého tehdy Derakin s Rentgolem volali ze střechy zámku?

A jaká mlhavá hrozba ze sousedního kontinentu natahuje svoje vlákna směrem k Machaji?  

Jen co se Drawk nra Tar-Enor trochu rozkoukal na tomto zvláštním světě, už má plné ruce práce. Na Soran se valí jedna pohroma za druhou a je na syndikátu, aby se běžné obyvatelstvo království dožilo v pořádku dalšího dne.

Nástrahy ovšem číhají na více úrovních, protože královské město je prorostlé nejrůznějšími organizacemi – sítěmi, gangy, bratrstvy, sítěmi v sítích. Šarlatoví tygři, Zřetězení, Meče a mlaskaje a další. Bojují o vliv nad Nikdysvitem nebo provádí rituály v Chrámvěží.

Takže zatímco se Drawk neúmyslně zaplétá do událostí, které ve městě asi tropí někdo cizí, jeho momentální pobyt se naese ve znamení seznámení…

=